Ερωτήσεις σχετικά με τα συστήματα φίλτρων / τα μηχανήματα

Τι εγγύηση έχουν τα συστήματα επεξεργασίας νερού?

Τα οικιακά συστήματα επεξεργασίας νερού έχουν 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι επαγγελματικοί θερμοψύκτες της Waterpro και οι θερμοψύκτες της Karcher έχουν 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της απόδειξης (ή του τιμολογίου) αγοράς των συστημάτων.

Από ποιον γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας νερού?

Η εγκατάσταση στα οικιακά συστήματα επεξεργασίας νερού μπορεί να γίνει είτε από τον πελάτη (αν έχει γνώσης απλής υδραυλικής) είτε από ειδικούς τεχνικούς της Waterpro η των επίσημων συνεργατών με επιπλέον χρέωση ανάλογα την εγκατάσταση. Τα φίλτρα βρύσης, πάγκου και μπάνιου συνδέονται από τον πελάτη. Σε όλους τους θερμοψύκτες η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται στην τιμή (απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή νερού ½”, η παροχή ρεύματος και στις περιπτώσεις αντίστροφης όσμωσης η ύπαρξη αποχέτευσης).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης?

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η παροχή νερού σε σωλήνα με σύνδεση σπειρώματος ½”, η ύπαρξη αποχέτευσης και η παροχή ρεύματος Επίσης, στην περίπτωση συστήματος κάτω από τον πάγκο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μίας επιπλέων βρύσης (βρυσάκι) για την παροχή του καθαρού νερού όπου γίνεται με μία τρύπα στον πάγκο ή νεροχύτη διαμέτρου 12 χιλιοστών. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί η μπαταρία της κουζίνας με μία μπαταρία 3 σημείων (κρύο, ζεστό και φιλτραρισμένο νερό) η οποία χρεώνεται ξεχωριστά. Το επιπλέον βρυσάκι και όλοι οι απαραίτητοι σύνδεσμοι περιέχονται στη συσκευασία του συστήματος επεξεργασίας νερού).

Παροχή νερού από δίκτυο ΕΥΔΑΠ. Τι είδους σύστημα είναι κατάλληλο?

Το νερό του δικτύου της ΕΥΔΑΠ μετά την επεξεργασία του στις εγκαταστάσεις της είναι σχετικά καλό. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι περιέχει πολύ χλώριο (το οποίο αυξάνεται τους θερινούς μήνες) πολλές φορές πάνω από το όριο που έχει η Οδηγία 98/ 83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ είναι αρκετά παλιό με αποτέλεσμα, το νερό σε πολλές περιπτώσεις να περιέχει χώματα, λάσπη, άμμο και άλλα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Συνήθως, τα παρατηρούμε αν τοποθετήσουμε ένα φίλτρο ιζημάτων στο σπίτι μας και διαπιστώσουμε ότι σε ένα μήνα έχει αρχίσει να γίνεται καφέ. Σύμφωνα με αυτές τις διαπιστώσεις το καταλληλότερο σύστημα είναι ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει φίλτρο ιζημάτων και φίλτρο ενεργού άνθρακα για το χλώριο. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το FT-LINE 3, το οποίο το εγκαθιστούμε κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και τοποθετείται ένα επιπλέον βρυσάκι στον πάγκο της κουζίνας ή το νεροχύτη για την παροχή του φιλτραρισμένου νερού.

Σε περίπτωση που οι σωληνώσεις του σπιτιού είναι παλιές, ή υπάρχουν υποψίες για παρουσία παραπάνω επιβαρυντικών στοιχείων προτείνουμε την εγκατάσταση συστήματος με Αντίστροφη Όσμωση, όπως το 802, όπου γίνεται παρακράτηση όλων των επιβαρυντικών ουσιών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99%.

Το νερό που φιλτράρεται είναι καλύτερο από το εμφιαλωμένο?

Εξαρτάται από την ποιότητα του νερού πριν την επεξεργασία και το είδος των φίλτρων. Σε κάθε περίπτωση όμως και επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα, το νερό που φιλτράρεται παράγεται τη στιγμή που το χρειαζόμαστε και έχει άριστη ποιότητα. Το εμφιαλωμένο νερό, αν και η σύσταση του κατά την εμφιάλωση μπορεί να είναι πολύ καλής ποιότητας, από τη στιγμή της εμφιάλωσης έχει αποθηκευτεί στην εταιρία παραγωγής, έχει διακινηθεί προς τα σημεία πώλησης όπου και εκεί αποθηκεύεται για κάποιο διάστημα. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται σε συνθήκες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η μεταφορά και αποθήκευση του νερού σύμφωνα με την ετικέτα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C και μακριά από τις ακτίνες του ήλιου, διαφορετικά μπορεί να αναπτύξει μικροοργανισμούς. Επίσης, κάποιες ουσίες από το πλαστικό της φιάλης αλληλοεπιδρούν με το νερό και περνάνε στη σύσταση του δημιουργώντας καρκινογενείς ενώσεις. Για το λόγο αυτό οι πλαστικές φιάλες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται αλλά να ανακυκλώνονται.

Πότε είναι χρήσιμη η εγκατάσταση συστήματος με αντίστροφη όσμωση?

Ενδεικτικά, όταν τα ολικά διαλυμένα στερεά είναι πάνω από 400-500 μέρη ανά εκατομμύριο νερού (ppm) συνίσταται να εγκατασταθεί σύστημα με Αντίστροφη Όσμωση. Επίσης, αν υπάρχουν υποψίες για την ύπαρξη στη σύσταση του νερού ουσιών για την υγεία όπως νιτρικά, σίδηρος, βαρέα μέταλλα κ.α.

Μπορώ να τοποθετήσω σύστημα επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για όλο το σπίτι?

Ναι, μπορεί να τοποθετηθεί με την κατάλληλη προεπεξεργασία και υποδομές. Πρέπει να γνωρίζουμε την χημική και μικροβιολογική χρήση του νερού, την ποσότητα που χρειαζόμαστε ανά ημέρα, και τη χρήση. Από υποδομές χρειάζεται επιπλέον μία δεξαμενή για την αποθήκευση του καθαρού νερού και ένα πιεστικό για την τροφοδοσία του νερού στο δίκτυο του σπιτιού. Επίσης, πρέπει να εγκατασταθεί στη δεξαμενή σύστημα χλωρίωσης για την αποφυγή δημιουργίας μικροοργανισμών και φίλτρο ενεργού άνθρακα (αποχλωρίωσης) στις βρύσες που το νερό θα καταναλώνεται.

Γιατί να εγκαταστήσω αποσκληρυντή?

Η εγκατάσταση αποσκληρυντή είναι απαραίτητη όταν το νερό είναι σκληρό (>15 Γαλλικούς βαθμούς). Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του αποσκληρυντή είναι πολλά. Αποτρέπεται η εναπόθεση αλάτων με αποτέλεσμα οι σωληνώσεις να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, η ροή του νερού να παραμένει σταθερή, το πλυντήριο, ο θερμοσίφωνας η καφετιέρα και οι άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν νερό να μην πιάνουν άλατα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και περισσότερη οικονομία στο ρεύμα που καταναλώνουν. Το μπάνιο είναι πιο αποδοτικό και απολαυστικό και τα μαλλιά μετά το λούσιμο θα είναι πιο μαλακά. Στις βρύσες και στους νεροχύτες θα μειωθούν τα στίγματα από τα άλατα.

Η αγορά ενός αποσκληρυντή θα αποφέρει πολλαπλά κέρδη σε αυτόν που τον εγκαθιστά και τον χρησιμοποιεί, με ελάχιστη συντήρηση και θα κάνει απόσβεση του κόστους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορούμε να πιούμε το νερό μετά τον αποσκληρυντή?

Η αποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου και η αντικατάσταση τους από ιόντα νατρίου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο περισσότερα ιόντα αντικαθίστανται με ιόντα νατρίου. Έτσι, η μόνη διαφορά που έχει το νερό πριν και μετά τον αποσκληρυντή είναι η παραπάνω ποσότητα νατρίου. Για 1 γαλλικό βαθμό σκληρότητα η ποσότητα νατρίου που προστίθεται από τον αποσκληρυντή είναι περίπου 14 mg/l. Η ποσότητα αυτή πρέπει να προστεθεί στην αρχική ποσότητα νατρίου που περιέχει το νερό πριν από τον αποσκληρυντή. Για να το καταλάβουμε καλύτερα στην Αθήνα το νερό έχει περίπου 13 γαλλικούς βαθμούς σκληρότητας. 1 λίτρο νερό από τον αποσκληρυντή περιέχει 178 mg νατρίου. Το όριο για την συγκέντρωση του νατρίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό είναι 200 mg/L. Ένα κουτάλι της σούπας έχει 204 mg νατρίου, μία φέτα λευκό ψωμί έχει 161 mg νατρίου ενώ μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης έχει 211 mg νατρίου. Η προτεινόμενη ποσότητα νατρίου για έναν άνθρωπο με ισορροπημένη διατροφή είναι 2.000 – 2.500 mg νατρίου αν και σε ανθρώπους με προβλήματα στην καρδιά προτείνεται κάτω από 1.500 mg. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει όταν το νερό το πίνουν άτομα με δίαιτα χαμηλή σε νάτριο, όπως υπερτασικοί.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση, όπως το 802, το οποίο απομακρύνει πάνω από 95% της ποσότητας του νατρίου από το νερό.

Τι συντήρηση χρειάζεται ο αποσκληρυντής?

Ο αποσκληρυντής χρειάζεται ετήσια συντήρηση όπου καθαρίζεται η ρητίνη από υπολείμματα σκληρών αλάτων και σιδήρου και μαγγανίου. Επίσης, πραγματοποιείται και απολύμανση του αποσκληρυντή. Για να λειτουργεί σωστά ο αποσκληρυντής χρειάζεται και προσθήκη αλατιού στον ειδικό κάδο. Στον κάδο τοποθετούμε όσο αλάτι χωράει και φροντίζουμε να υπάρχει πάντα έστω και μικρή ποσότητα αλατιού. Ο αποσκληρυντής, στη διαδικασία της αναγέννησης θα χρησιμοποιήσει όσο αλάτι χρειάζεται αυτόματα ανεξάρτητα από την ποσότητα στον κάδο.

Ένας τυπικός οικιακός αποσκληρυντής καταναλώνει 2-4 κιλά αλάτι σε κάθε αναγέννηση. Η συχνότητα των αναγεννήσεων εξαρτάται από τη σκληρότητα, την κατανάλωση νερού και τον όγκο του αποσκληρυντή. Για παράδειγμα, ο αποσκληρυντής 30 λίτρων της Waterpro για ένα σπίτι στην Αθήνα με νερό ΕΥΔΑΠ (με σκληρότητα 13 γαλλικούς βαθμούς) που καταναλώνει 1 m3 την ημέρα χρειάζεται να κάνει αναγέννηση κάθε 2 εβδομάδες περίπου.

Είναι τα συστήματα ικανά να επεξεργαστούν υγρά απόβλητα ή ακάθαρτο νερό ώστε να παράγεται πόσιμο νερό?

Όχι. Η επεξεργασία υγρών αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να γίνει με μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?