Ερωτήσεις σχετικά με το νερό

Γιατί το νερό είναι σημαντικό για τον άνθρωπο?

Το νερό είναι απαραίτητο στοιχείο του ανθρώπινου σώματος. Το σώμα μας αποτελείται από 60 με 70% νερό. Ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει χωρίς τροφή μέχρι και για 2 μήνες ενώ χωρίς νερό μόλις για μερικές ημέρες. Κάθε σύστημα του οργανισμού μας χρειάζεται νερό για τη σωστή λειτουργία. Μερικές από τις λειτουργίες του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του σώματος, η ενυδάτωση και προστασία των ιστών, η μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων από τις τροφές στα κύτταρα και η αποβολή των στοιχείων που δεν χρειάζεται ο οργανισμός.

Όταν το νερό περιέχει ξένα στοιχεία οι λειτουργίες αυτές και τα όργανα που τις επιτελούν επιβαρύνονται σταδιακά και αθροιστικά όπου οι επιπτώσεις εμφανίζονται μετά από χρόνια και συνδέονται με διάφορες ασθένειες.

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε?

Πρέπει να πίνουμε περίπου 2 με 2,5 λίτρα νερό την ημέρα. Η ποσότητα διαφέρει για κάθε άνθρωπο ανάλογα με το βάρος, τον τρόπο ζωής, το είδος της εργασίας και με το αν ασκείται συστηματικά.

Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό?

Το νερό είναι ο καλύτερος διαλύτης και καθώς περνάει από τις διάφορες φάσεις του κύκλου του, διαλύει διάφορες ουσίες και στοιχεία τα οποία προστίθενται στη σύστασή του. Πολλές από τις ουσίες αυτές είναι επιβαρυντικές για τον άνθρωπο, όπως το χλώριο για την απολύμανση του νερού του δικτύου, τα νιτρικά άλατα από τα λιπάσματα, οργανικές ουσίες από τα φυτοφάρμακα, τα βαρέα μέταλλα από τα απόβλητα βιομηχανιών κ.α.

Γιατί το νερό του δικτύου των πόλεων περιέχει χλώριο?

Το χλώριο είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος απολύμανσης του νερού στα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων. Σε συγκεκριμένες ποσότητες έχει την ιδιότητα να σκοτώνει τους μικροοργανισμούς που μπορεί να βρίσκονται στο νερό. Σε αυξημένες ποσότητες είναι βλαβερό για τον οργανισμό καθώς είναι πολύ τοξικό και έχει συνδεθεί με διαφόρων ειδών καρκίνους.

Πως μπορώ να ξέρω τι περιέχει το νερό που πίνουμε?

Για να μάθουμε την ακριβή σύσταση του νερού πρέπει να κάνουμε χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού. Η χημική ανάλυση αφορά τις χημικές ουσίες που μπορεί να περιέχει (χλώριο, μαγνήσιο, νάτριο, ασβέστιο, σίδηρο, βαρέα μέταλλα, κλπ), ενώ η μικροβιολογική ανάλυση αφορά την παρουσία μικροοργανισμών στο νερό. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε ειδικά εξειδικευμένα εργαστήρια που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τι είναι τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS, Total Dissolved Solids)?

Ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids, TDS) είναι η συνολική ποσότητα των φορτισμένων ιόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών στοιχείων, αλάτων και μετάλλων που είναι διαλυμένα σε συγκεκριμένο όγκο νερού. Τα TDS, που είναι βασισμένα στην αγωγιμότητα, μετρούνται σε μέρη ανά εκατομμύριο (parts per million, ppm). Τα TDS περιλαμβάνουν όλα τα αγώγιμα ανόργανα στοιχεία που υπάρχουν εκτός από τα μόρια του νερού και τα αιωρούμενα στερεά.

Για τους ανθρώπους, όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή των TDS τόσο πιο αποδοτικά ενυδατώνονται τα μόρια του ανθρώπινου σώματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή των TDS τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα της ύπαρξης επιβλαβών στοιχείων στο νερό που μπορούν να θέσουν την υγεία σε κίνδυνο ή να μειώσουν δραστικά την απορρόφηση του νερού στο ανθρώπινο σώμα.

Τι είναι το σκληρό νερό?

Το σκληρό νερό είναι το νερό που περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο τα οποία δημιουργούν επικαθήσεις στις σωληνώσεις και στις συσκευές που χρησιμοποιούν νερό. Υπάρχουν πολλές μονάδες που μετράμε τη σκληρότητα, αλλά οι πιο συχνές είναι οι Γαλλικοί Βαθμοί, οι Γερμανικοί Βαθμοί, τα μικρογραμμάρια ανά λίτρο (mg/l) ισοδύναμου CaCO3 και τα grains per gallon (gpg).

Στο δίκτυο ύδρευσης στην Αθήνα το νερό έχει περίπου 13 Γαλλικούς βαθμούς σκληρότητα ενώ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ξεπερνάει τους 100 βαθμούς σκληρότητας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σχέση μεταξύ των μονάδων αυτών καθώς και μία κατηγοριοποίηση του νερού ανάλογα με την σκληρότητα (κατ’ εκτίμηση).

Μαλακό νερό 0-6 Γαλλικοί βαθμοί
Μέτρια σκληρό νερό 6-12 Γαλλικοί βαθμοί
Σκληρό νερό 12-18 Γαλλικοί βαθμοί
Πολύ σκληρό νερό >18 Γαλλικοί βαθμοί
1 Γαλλικός Βαθμός=10 mg/l CaCO3
1 Γερμανικός Βαθμός=17,848 mg/l CaCO3
1 gpg=17,118 mg/l CaCO3

Τι προβλήματα δημιουργεί το σκληρό νερό?

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις όπου το ασβέστιο και το μαγνήσιο επικάθονται στα τοιχώματα των σωλήνων και δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες να φθείρονται και η διάμετρος τους να μειώνεται σταδιακά με το χρόνο. Αυτό συνεπάγεται ότι μειώνεται και η ροή του νερού προς τις βρύσες και τις συσκευές. Στις συσκευές που χρησιμοποιούν νερό όπως το πλυντήριο, θερμοσίφωνας, βραστήρας και καφετιέρα, οι εναποθέσεις αλάτων μειώνουν την απόδοση των συσκευών αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και τη συχνότητα συντήρησης και βλαβών.

Επίσης, στο πλύσιμο των ρούχων τα άλατα αυτά εμποδίζουν τα σαπούνια και απορρυπαντικά να δημιουργήσουν αφρό γιατί μέρος των αυτών ενώνεται με το ασβέστιο και το μαγνήσιο και δημιουργούν ένα μίγμα όπου αφενός δυσκολεύει αισθητά το ξέπλυμα και αφετέρου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Επιπλέον, το μίγμα σαπουνιού και αλάτων δεν επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό των ρούχων και τα κάνει πιο σκληρά, ενώ όταν κάνουμε μπάνιο και λουζόμαστε παραμένει στο δέρμα και τα μαλλιά. Τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται στο πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, μαγειρικών σκευών, το αυτοκινήτου, καθώς μετά την πλύση υπάρχουν λευκά στίγματα.

Είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από γεώτρηση?

Εξαρτάται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού και να εκτιμάται κατά πόσο το νερό της γεώτρησης είναι πόσιμο.

Ποια πρέπει να είναι η σύσταση του νερού?

Η σύσταση του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ ορισμένων αποδεκτών ορίων για κάθε συστατικό, τα οποία αποτελούν τα πρότυπα ποιότητας και θεσπίζονται από το νόμο. Τα πρότυπα ποιότητας αυτά, στην Ελλάδα, καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 που αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βλέπε Νομοθεσία Πόσιμου Νερού).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?