Αίτια

Συνήθη αίτια προβλημάτων ποιότητας νερού και η προέλευση τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόβλημα Αίτια
Χλώριο Χλωρίωση δικτύων
Σκληρότητα νερού – Άλατα Προέρχονται από τη φύση, από φυσικά μεταλλικά στοιχεία
Νιτρικά Λιπάσματα
Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα Τοπικοί ψεκασμοί, γεωργία
Σίδηρος Προέρχεται από τη φύση
Φθόριο Προέρχεται από τη φύση
Υδρόθειο Φυσικό αέριο ή από επικίνδυνα βακτήρια που παράγουν θειικά
Coliform βακτήρια Επιφανειακά νερά
E. Coli βακτήρια Απόβλητα από ανθρώπους ή ζώα (π.χ. κόπρανα)

Συνέπειες

Το νερό όταν εμφανίζει προβλήματα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα (π.χ. σωληνώσεις, πλυντήρια, θερμοσίφωνες, καλοριφέρ κ.α.). Οι πιο συνήθεις συνέπειες των προβλημάτων του νερού παρουσιάζονται πιο κάτω:

Πρόβλημα Πιθανές συνέπειες
Χλώριο Τοξική ουσία, επικίνδυνο για την υγεία
Σκληρότητα νερού – Άλατα Επικαθήσεις στις σωληνώσεις, στις συσκευές, πέτρες στα νεφρά
Νιτρικά Κίνδυνος για την υγεία σε συγκεντρώσεις >50 ppm
Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα Μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας
Σίδηρος – Κίτρινο ή κόκκινο χρώμα νερού
– Επικαθήσεις σε σωληνώσεις
– Σε υψηλά επίπεδα προβλήματα υγείας
Φθόριο Σε υψηλά επίπεδα πρόβλημα στα δόντια και στα οστά
Υδρόθειο Δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, πολύ άσχημη μυρωδιά
Coliform βακτήρια Πιθανές ασθένειες
E. Coli βακτήρια Πιθανές ασθένειες

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?